Zuidland


Overzicht

Gereformeerd


0.I Doopboek, 1638-1666
Lidmaten, 1638-1724.
0.II Afschrift van doopboek, 1638-1666 (39.I), in typoscript
0.III Afschrift van lidmatenregister, 1638-1724 (39.I), in typoscript
Acta van de kerkenraad, 1671 mei-1714 januari
N.B. Bevat o.m. gegevens betreffende lidmatenattestaties en ambtsdragersverkiezingen.
0.IV Dubbel van trouwboek, 1793 april 12-1820 december 20
1-3 Doopboeken, 1666-1812.

1 1666 mei 1-1732 mei 4
2 1732 juni 29-1796
3 1797-1812 februari 16
4-5 Trouwboeken, 1638-1808.

4 1638 october 3-1776 december 11
5 1776 december 6-1808
De registratie omvat tevens de huwelijken voor het gerecht omvat vanaf 1795.
6 Begraafregister, 1772 februari 7-1795

Gequalificeerde


7 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811
Begraafregister 1772-1795
Doopregister 1638-1666
Doopregister 1666-1732
Doopregister 1732-1796
Doopregister 1797-1812
Trouwregister 1638-1690
Trouwregister 1638-1776
Trouwregister 1776-1808

Gaardersarchieven


Overzicht
1-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1727-1801.

1 1727 october 6-1762
N.B. Niet opgenomen zijn registraties Pro Deo.
2 1735-1768.

N.B. Dit nr. omvat uitsluitend impostregistratie van onvermogenden. De trouwregistratie van 1740 april 30 wordt gevolgd door een begraafregistratie van 1740 augustus 22.
2.I trouwen, 1735-1768
2.II begraven, 1735-1768
3 1763-1787
N.B. Niet opgenomen zijn registraties Pro Deo.
4 1788 april 12-1794 augustus 18
5 1794 augustus 23-1801 augustus 21
6 Register van ontvangst van impost op trouwen, 1801-1805
7 Register van ontvangst van impost op begraven, 1801 september-1805

Bevolkingsregister


Bevolkingsregister 1826
Bevolkingsregister 1838-1846
Bevolkingsregister 1846-1849
Bevolkingsregister 1850-1861
Bevolkingsregister, deel 1 1902-1930
Bevolkingsregister, deel 1, L - Z 1861-1880
Bevolkingsregister, deel 2 1902-1930
Bevolkingsregister, deel 2, L - Z 1861-1880
Bevolkingsregister, deel 3 1902-1930
Bevolkingsregister, deel 4 1902-1930
Bevolkingsregister, deel 5 1902-1930
Bevolkingsregister, deel A - K 1880-1902
Bevolkingsregister, deel L - Z 1880-1902
Dienstbodenregister 1861-1880
Dienstbodenregister 1880-1902
Dienstbodenregister 1902-1930
Index Bevolkingsregister 1850-1861
Index Dienstbodenregister 1902-1930