Woubrugge (anders: Esselijkerwoude en Heer Jacobswoude)


Overzicht

Gereformeerd


1-2 Doopboeken, 1712-1812.

1 1712 april 10-1735
2 1735-1812 januari 23.

N.B. De inschrijvingen uit de periode 1735-1738 zijn synoniem aan nr. 1. Zie voor alfabetische index: nr. 3.
2.I 1735-1766
2.II 1767-1812
3 Alfabetische index op naam der gedoopten, ontleend aan nr. 2, 1735-1812

Gerecht


3A Trouwinschrijving, 1779 mei 8
Tevens opgenomen: twee Rooms-Katholieke doopinschrijvingen, 1780 maart 13, 1781 augustus 6.
4-5 Trouwboeken, 1712-1811.

4 1712-1805 februari 25.

4.I 1712-1769
4.II 1770-1805
5 1805 april 1-1811 april 8
6 Attestaties van huwelijksproclamaties etc., 1802-1810.

6.I 1802-1806
6.II 1807-1811
6A Attestaties van huwelijksproclamaties, 1693 en 1696

Hoogmade


Gereformeerd


7 Doopboek, 1698 december 15-1811
8-10 Begraafregisters, 1741-1812.

N.B. Tevens vermeld: financiele administratie ten aanzien van de grafrechten; de registratie omvat o.a. overledenen die niet hebben behoord tot de plaatselijke populatie.
8 1741-1790 augustus
9 1791-1809
10 1810 juni-1812 maart 9
11 Register van graven in de kerk, met vermelding van de begraven personen, c.1650-1748

Rooms-Katholiek


12 Doop-, trouw- en begraafboek, 1714-1811.

12.I dopen 1714-1749
12.II dopen 1750-1811
12.III huwelijken 1714-1811; overlijden 1714-1811

Gerecht


13 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 november 16-1810 juni 3

Gequalificeerde


14 Overlijdensregister, 1806-1811

GaardersarchievenWoubrugge


1-5 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1728-1805.

N.B. Zie ook de Staten en verantwoordingen etc., 1705-1710.
1 1728-1743.

1.I trouwen
1.II begraven
2 1744-1758.

2.I trouwen
2.II begraven
3 1759-1778.

3.I trouwen
3.II begraven
4 1779-1795.

4.I trouwen, 1779-1795
4.II begraven, 1779-1785
4.III begraven, 1786-1795
5 1796-1805 (1806).

N.B. Tevens impost op advertenties van geboorten, huwelijken en overlijden, 1800, 1805 en aangiften van ondertrouw en begraven, 1806-1809.
5.I trouwen
5.II begraven, met register
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1705-1756
N.B. In Provinciale Gaarder Woubrugge. Niet compleet.

Hoogmade


6-7 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1746-1805.

6 1746-1767
N.B. Hierin tevens ontvangsten van de 40e penning en de tiende verhoging daarvan, 1745-1766.
7 1767-1805(7)
N.B. Hierin tevens ontvangsten van de 40e en 80e penning en de tiende verhoging daarvan, 1767-1804.