Vlist en Bonrepas


Overzicht

Gerecht


1-3 Ondertrouw- en trouwboeken, 1694-1811.

1 1694 mei 23-1740 november 12
N.B. Voortgezet als register van ontvangst voor impost op trouwen en begraven, 1740 december 9-1777 januari 12.Tussengevoegd: enkele ondertrouw- en trouwakten. Keerzijde: register van de 40e en 20e pennig, 1694 april-1695 maart, alsmede een akte van transactie van vastgoed, wegens heffing van de 40e penning.
2 1778 november 6-1806 april 20
N.B. Keerzijde: ontvangsten voor impost op trouwen en begraven, 1777 januari
11-1805, lijst van overlijdensaangiften, 1806-1807 maart 16.

3 1806 april 18-1811 april 28
4 Attestaties van huwelijksproclamaties etc., 1740-1766

Blois, Vlist en Bonrepas


Gequalificeerde


- Lijst van aangegeven lijken, 1807
N.B. In DTB nr. 2.

Gaardersarchieven


- Ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1740-1805.
N.B. In DTB, nrs. 1 en 2.
- Staten en verantwoordingen van trouwen, begraven etc., 1740-1805.
N.B. In Provinciale Gaarder Vlist en Bonrepas, nrs. 1-2 (Streekarchief Midden-Holland).