Rijnsaterwoude


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- en trouwboek, 1701-1812.

1.I 1704-1767 (dopen)
1.II 1768-1812 (dopen)
1.III 1701-1812 (trouwen)
2 Begraafregister, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1680-1860.

2.I A-F (in het kerkschip)
2.II G-Y (in het kerkschip), A-D (in het kerkkoor)
3-4 Overlijdensregister, met vermelding van impost op begraven, 1747-1793.

3 1747 october-1752
N.B. De lijsten bestrijken periodes van een half jaar, steeds m.i.v. april en october. Ontbrekende jaren: 1748-1749 en 1751.
4 1751-1793
N.B. De lijsten bestrijken telkens een kalenderjaar.
5 Overlijdensregister, met vermelding van impost op begraven, 1746-1791
6 Register van incasso voor grafrechten, 1805 maart 21-1869 november 30.

Met alfabetische index. 1805-1835 (incasso door gemeentebestuur), 1836-1837 (incasso door kerkmeester voor gemeentebestuur), 1838-1842 (incasso voor verhuur van doodkleed m.u.v. 1841 (incasso door kerkmeester voor gemeentebestuur).
6.I 1805-1819
6.II 1820-1869
7 Afgegeven kwitanties ter voldoening aan impost op begraven, 1793, 1805

Rooms-Katholiek


8 Doopboek, z.d., 1734 februari 10-1746 april 24, 1746 september 1-1776 februari 18, 1777 februari 27-1784 augustus 25, 1787 october 10-1811 september 3.

8.I 1734-1751
8.II 1752-1771
8.III 1772-1811

Gerecht


9 Trouwboek, 1679 september 12-1728 juni 1.

9.I 1679-1689
9.II 1690-1714
9.III 1715-1728 juni
10-11 Ondertrouw- en trouwboeken, 1728-1811.

10 1728 mei 4-1772 october 26.

10.I 1728-1739
10.II 1740-1749
10.III 1750-1759
10.IV 1760-1772
11 1773 januari 29-1811 januari 14.

11.I 1773-1779
11.II 1780-1789
11.III 1790-1799
11.IV 1800-1810
12 Bijlagen, 1732-1795, 1797-1810.

N.B. De stukken over de periode 1797-1810 zijn apart geregistreerd.
12.I 1732-1764
12.II 1765-1784
12.III 1785-1810

Gequalificeerde


13 Overlijdensregister, 1806-1811
14 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Rijpwetering


Gereformeerd


15 Incassoregisters betreffende grafrechten, met vermelding van de fiscaalgedetermineerde klasse, 1745 november-1781 october, 1788 november-1791 october
N.B. . De lijsten bestrijken periodes van een half jaar, steeds vanaf mei en november.

Roelofarendsveen


Gereformeerd


16 Lijsten van incasso voor grafrechten, met vermelding van de fiscaalgedetermineerde klasse, 1745 november-1781 october, 1788 november-1791 october
N.B. Zie onder nr. 15.

Gaardersarchieven


Overzicht
1 Register van ontvangst van impost op het trouwen, 1727-1732
2-3 Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1732-1805.

2 1732-1777
3 1778-1805
- Staten en verantwoording betreffende trouwen en begraven, 1695-1768, 1777-1805
N.B. In Rechterlijk Archief Rijnsaterwoude.