Nieuwpoort


Overzicht

Gereformeerd


1 Doop- trouw- en overlijdensregistratie, 1613-1618
N.B. Zie de annotatie onder 8.
a dopen, 1613, 1614.
b trouwen, 1613, 1614.
c overlijden, 1613-1618.
N.B. Voorin: aantekening uit 1582.
d administratie betreffende een beroepingsprocedure alsmede enkele pastorale notities, d.d. 1616 november 10 en 23.
2-3 Doop- en trouwboeken, 1619-1750.

2 1619-1688
a dopen, 1633 februari 20-1684 juli 9.
b trouwen, 1619 september 22-1688 mei 23.
3 1687-1750.

3.I dopen, 1687 februari 13-1750 november 12
3.II trouwen, 1692 november 2-1750 november 19, lidmaten, c. 1687-1752, ouderlingen en diakenen, 1691-1750, acta van de kerkenraad
4-5 Doopboeken, 1751-1811.

4 1751-1811 november 11

4.I 1751-1781
4.II 1782-1811
5 1792 augustus 14-1811
6 Trouwboek, 1753-1810 october 7
N.B. Vanaf 1795: uittreksels uit het gerechtelijk trouwboek.
7 Register van graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren en begravenen, 1540-1726
N.B. Onvolledig. Achterin: boedelinventaris van de kerk.
8 Overlijdensregister, 1598 mei-1602
N.B. Tevens een functieomschrijving van de koster d.d. 1601 januari 15, alsmede drie aantekeningen betreffende huwelijk, overlijden en geboorte d.d. 1615 en een overlijdensaantekening d.d. 1591.

Remonstrants


9 Doopboek, 1692 juni 22-1810 november 4

Gerecht


10-12 Ondertrouw- en trouwboeken, 1627-1811.

10 1627 november 21-1695 mei 23
11 1705 juli 25-1785 mei 11
12 1792 juni-1811 november 21
13 Ondertrouwinschrijvingen, attestaties betreffende huwelijksproclamaties etc., 1631-1725, 1795-1803, 1805-1812.

N.B. In de periode 1631-1725 zijn vele lacunes aangetroffen.
13.I 1631-1804
13.II 1805-1808
13.III 1809-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-3 Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven, 1695-1805.

1695-1736.
N.B. De chronologische volgorde wordt doorbroken na de registratie d.d. 1723 februari 7. Tussengevoegd is namelijk registratie van inkomsten van de 40ste penning op verkocht meubilair, 1696-1727.
1.I 1696-1717
1.II 1718-1736
2 1749-1779
3 1780-1805
Staten en verantwoording van trouwen en begraven etc., 1598-1738 maart; 1779-1793
N.B. In Provinciale Gaarder Nieuwpoort, nrs. 1-6, niet volledig: 1627-1634, 1724-1726, 1729-1733, 1736, 1739-1778.
Overlijdensaangiften, 1806-1811
N.B. In Provinciale Gaarder Nieuwpoort, nr. 7