Moordrecht


Overzicht

Gereformeerd


1-7 Doopboeken, 1647-1811.

N.B. Zie voor alfabetische indices (1692-1811), nrs. 8-12.
1 1647 october 20-1669 juli 14
N.B. Namen der ouders worden zelden opgenomen.
2 1669 juli 21-1692 september 20
N.B. Namen der ouders worden in de vroegste jaren niet altijd opgenomen.
3 1692 october 5-1707 october 2
4 1707 october 9-1728 september 19
5 1728 october 3-1775.

N.B. Voor een gedeelte: afschrift.
5.I 1728-1744
5.II 1745-1756
5.III 1757-1764
5.IV 1765-1775
6 1776-1789.

6.I 1776-1782
6.II 1783-1789
7 1790-1811.

7.I 1790-1799
7.II 1800-1811
8-12 Alfabetische indices op naam der gedoopten, 1692-1811.

8 1692 october 5-1707 october 2
9 1707 october 9-1728 september 19
10 1728 october 3-1775
11 1776-1789
12 1790-1811
13-17 Trouwboeken, 1647-1796.

13 1648 februari 2-1669 augustus 3
N.B. Voorin twee inschrijvingen van 1647 october. Achterin: lijst van personen die op inlevering van attestatie van elders zijn getrouwd, 1654-1669. Zie voor alfabetische index: nr. 18.
14 1669 augustus 18-1707 juni 26
N.B. Tevens opgenomen:
15 1707 october 20-1734
16 1735-1766 april 13
17 1766 april 4-1796
18 Alfabetische index op naam der getrouwden, 1647 october 20-1669 augustus 3
19-24 Registers van ontvangst van inkomsten inzake grafrechten, 1660-1812.

N.B. De vroegste datering is 25 november (St. Catharina). Met ingang van 1723 wordt als richtlijn de jaarcyclus volgens de gangbare kalender gevolgd. Met ingang van 1749 bestrijken de jaarrekeningen de periode mei-april. Met ingang van 1713-1714 zijn de rekeningen voorzien van door de kerkmeesters ondertekende akten van afhoring. Zie voor alfabetische indices op naam der overledenen: nrs. 25-30.
19 1660 mei 26-1688 november 17.

19.I 1660 mei-1669
19.II 1670-1679
19.III 1680-1688
20 1688 november 25-1709 december 16.

N.B. de chronologische volgorde wordt in 1709 doorbroken: 12 september volgt op 23 november.
20.I 1688-1699
20.II 1700-1709
21 1709 december 18-1735 september 13.

21.I 1709-1717
21.II 1718-1727
21.III 1728-1735
22 1735 september 26-1764 maart.

N.B. Het deel sluit af met enkele aantekeningen uit 1749, 1751, 1752 en 1759.
22.I 1735-1744
22.II 1745-1754
22.III 1755-1764
23 1764 april 5-1789 april 30.

N.B. Blad 1 ontbreekt.
23.I 1764-1771
23.II 1772-1781
23.III 1782-1789
24 1789 mei-1812 april.

24.I 1789-1799
24.II 1800-1812
25-30 Alfabetische indices op naam der overledenen, 1660-1812.

25 1660 mei 26-1688 november 17
26 1688 november 25-1709 december 16
27 1709 december-1735
28 1735-1764
29 1764-1789
30 1789-1812

Remonstrants


31 Doopboek, 1694-1811 augustus 25
N.B. Deels afschrift.
32 Alfabetische index op naam der gedoopten, 1694-1811

Rooms-Katholiek


33-34 Doop- en trouwboeken, 1659-1812.

33 1659-1789.

33.I dopen, 1659-1739
33.II dopen, 1740-1789
33.III trouwen, 1660-1787 juni 2
34 1790-1812
a dopen, 1790-1812 januari 4.
N.B. Zie voor de alfabetische index nr. 35.
b trouwen, 1790-1811.
35 Alfabetische index op naam der gedoopten, 1790-1812

Gerecht


36-38 Ondertrouw- en trouwboeken, 1667-1811.

N.B. Met vermelding van de data der afkondigingen. In de nrs. 36, 38: registratie van afgegeven attestaties ten behoeve van huwelijksafkondigingen.
36 1667- juni 19-1744 juni 21
37 1744 october 18-1803 april 1
38 1803 maart 18-1811 juni 17
39 Ondertrouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties etc., 1748-1811.

39.I 1747-1788
39.II 1790-1799
39.III 1800-1805
39.IV 1806-1808
39.V 1809-1811

Gequalificeerde


40 Register van overlijdensaangiften, 1806-1811

Gaardersarchieven


Overzicht
1-2 Registers van ontvangst van impost op het trouwen, 1695-1805.

1 1695-1763.

1.I 1695-1729
1.II 1730-1763
2 1764-1805.

2.I 1764-1784
2.II 1785-1805
3-6 Registers van ontvangst van impost op het begraven, 1695-1805.

3 1695-1738.

3.I 1695-1717
3.II 1718-1738
4 1738-1763.

4.I 1738-1752
4.II 1753-1763
5 1764-1785.

5.I 1764-1770
5.II 1771-1777
5.III 1778-1785
6 1785-1805.

6.I 1785-1795
6.II 1796-1805