Arkel


Overzicht

Gereformeerd


1. Doop- en trouwboek, 1710-1813.

1A dopen, 1710 october-1813 mei 1
N.B. Voor de oudere doopinschrijvingen zie volgend nummer.
1B trouwen, 1710 november-1809 september
2 Doopboek, 1633 mei 30-1710 september

Arkel en Rietveld


Gerecht


3 Ondertrouw- en trouwboek, 1795 september 19-1811 maart
N.B. Hierin zijn tevens aangetekend de afgegeven attestaties van afkondigingen en begraven 1798-1803

Gaardersarchieven


- Aantekeningen van de ontvangsten van impost op het trouwen, meestal met vermelding van huwelijksdata en -afkondigingen (fol. 156-158vo.: 1795 september 19-1804 februari 4) en op het begraven (fol. 162vo.-163vo.) in: RA Arkel en Rietveld inv.nr. 1 (toega