Vianen


N.B. Zie ook Vianen onder Zuid-Holland.

3. Verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters van Vianen, 1598-1812 (1829)


3.1. Hervormde gemeente


25-28 Doopregister, 1664-1811 (1829)

25 1664-1716 febr.
26 1716 mrt.-1762 mrt.
27 1762 mrt.-1811
28 Bijlage, 1750, 1794, 1829. Geen scans beschikbaar.
29-31 Huwelijksregister, 1673-1800

29 1673-(1715)
30 1716-1764
31 1765-1800
32 Register van de voldoening van grafrechten, 1679
33-34 Register van de voldoening van kosten voor begrafenissen, 1789-1822, z.j.

33 1789-1822
34 Formulieren, 1818, z.j.. Geen scans beschikbaar.

3.2. Waalse gemeente


35-38 Doopregister, 1725-1811

35 1725-1763, tevens huwelijksregister, 1725-1764
36 1765-1811, tevens huwelijksregister, 1768-1812
37 1792-1811 (dubbel). Geen scans beschikbaar.
38 1793, 1796, 1803. Geen scans beschikbaar.

Huwelijksregister, 1725-1812


1725-1764. Geen scans beschikbaar.
1768-1812. Geen scans beschikbaar.

3.3. Missionarissen der Jezu´ten


39 Doopregister, tevens huwelijks- en parochianenregister, 1612-1616. Geen scans beschikbaar.

3.4. Rooms-Katholieke statie


130 Doop- en huwelijksregister, 1652-1692. Prints van digitale bestanden, 2012
40-42 Doopregister, 1696-1812

40 1696-1730, tevens huwelijksregister, 1696-1729, met lijst van zielsmissen, 1693-1718
41 1736-1812
42 1792-1794. Geen scans beschikbaar.
43 Huwelijksregister, 1736-1812
44 Begraafregister, 1731-1814

3.5. Gerecht


45-49 Registers van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, 1598-1811

45 1598-1649, tevens register van verkregen burgerrecht, 1621-1689
46 1715-1733
47 1734-1795 febr., met index
48 1795 juni-1810
49 (1792) 1795-1811 (dubbel). Geen scans beschikbaar.
50-55 Stukken betreffende de inschrijving van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, 1614-1797, 1807

50 1614-1723
51 1725-1738. Geen scans beschikbaar.
52 1739-1753. Geen scans beschikbaar.
53 1754-1763. Geen scans beschikbaar.
54 1764-1774. Geen scans beschikbaar.
55 1779-1797, 1807. Geen scans beschikbaar.
56 Publicatie door het uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek over het aangaan van militaire huwelijken, 1801. Gedrukt. Geen scans beschikbaar.
57 Alphabetisch register van den burgerlijken stand van akten vˇˇr 1811 berustende in het Rijksarchief, index op doop- en huwelijksregisters over 1664-1810, met enkele aantekeningen van overlijden, 19e eeuw. Geen scans beschikbaar.