Hagestein


2. Verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters van Hagestein, 1621-1812


2.1. Hervormde gemeente


10-12 Doopregister, 1681-1811

10 1681-1722 (1724), tevens huwelijksregister, 1681-1720, en lidmatenregister, 1681-1726
Specificatie:
- Lidmatenregister, 1681-1726 (p. 1-14)
- Huwelijksregister, 1681-1720 (p. 15-61)
- Doopregister, 1681-1722 (1724) (p. 62-93)
11 1723-1758 okt.
12 1758 okt.-1811
13-14 Huwelijksregister, 1681-1809

1681-1720. Geen scans beschikbaar.
13 1724-1742
14 1762-1809
15 Register van de voldoening van grafrechten, 1770-1812

2.2. Gerecht


16-19 Registers van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, 1621-1811

16 1621-1648 jan.
17 1648 nov.-1681, 1701-1720, 1751-1758, 1768-1793
18 1756-1792
19 1796-1811, met index
20-23 Stukken betreffende de inschrijving van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, 1638-1793

20 1638-1688. Geen scans beschikbaar.
21 1691-1735. Geen scans beschikbaar.
22 1737-1753. Geen scans beschikbaar.
23 1754-1793. Geen scans beschikbaar.

2.3. Gequalificeerde


24 Begraafregister, 1806-1811