Everdingen


1. Verzameling doop-, huwelijks- en begraafregisters van Everdingen, 1621-1812


1.1. Everdingen


1.1.1. Hervormde gemeente


1 Doopregister, 1621-1812, tevens doopregister van Zijderveld, 1621-1625, en huwelijksregister, 1623-1803
Specificatie:
- Doopregister van Zijderveld, 1621-1625 (p. 2-3)
- Doopregister, 1622-1812 (p. 4-70)
- Tekst van de 'order op 't houwelijk' in het graafschap Culemborg, 1680 (p. 108-112)
- Aantekeningen over de tekst van een placaat over huwelijken tussen Gereformeerden en Rooms-Katholieken, 1755 (p. 113)
- Huwelijksregister, 1623-1627, 1629-1803 (p. 116-172)
-- Huwelijksregister, 1623-1627, 1629-1803
2-3 Register van de voldoening van grafrechten, met diverse aantekeningen, 1747-1812

2 1747-1783
Specificatie:
- Aantekeningen over de kerkrekening, het houden van wacht en de begrafenis van de predikant, 1775-1778 (p. 2)
- Aantekeningen over broodbedeling, 1773-1781 (p. 3-4)
- Aantekening van de bevestiging van een nieuwe predikant, 1778-1779 (p. 4)
- Aantekeningen van overluidingen, (1752) 1758-1759 (p. 5-6)
- Aantekeningen over broodbedeling, 1781-1783 (p. 6)
- Aantekeningen over de ontvangst van gelden en de levering van wijn, 1770-1771, 1781 (p. 7)
- Aantekening van een overluiding, 1767 (p. 8)
- Register van de voldoening van grafrechten, 1747-1783 (p. 9-43)
3 1784-1812

1.1.2. Rooms-Katholieke statie


4 Doopregister, 1800-1812, tevens huwelijksregister, 1800-1812
-- Huwelijksregister, 1800-1812

1.1.3. Gerecht


5 Register van ondertrouw, van afkondiging van huwelijksgeboden en van huwelijksvoltrekking, 1738-1809

1.2. Zijderveld


1.2.1. Hervormde gemeente


6-6 Doopregister, 1621-1812

1621-1625. Geen scans beschikbaar.
6 1672-1812
7 Huwelijksregister, 1625-1654, 1683-1780
8 Begraafregister, 1724-1733
9 Register van de voldoening van grafrechten, 1733-1812