Kampen


1. Nederduits-Gereformeerden


300 - 317 Doopboeken van de Boven-, de Broeder en de Buitenkerk, 1623-1812.


300 21-09-1623 - 22-09-1635
301 21-09-1635 - 03-03-1643
302 03-03-1643 - 31-12-1650
303 01-01-1651 - 28-11-1660
304 01-01-1663 - 06-12-1671
305 01-01-1672 - 29-12-1681
306 01-01-1682 - 30-03-1687
307 03-04-1687 - 29-03-1695
308 03-04-1695 - 21-09-1701
309 24-09-1701 - 24-07-1712
310 27-07-1712 - 29-12-1726
311 01-01-1727 - 29-06-1734
312 04-07-1734 - 26-12-1745
313 01-01-1746 - 31-08-1763
314 04-09-1763 - 30-08-1772
315 02-09-1772 - 28-12-1788
316 01-01-1789 - 26-12-1802
317 01-01-1803 - 05-01-1812

318 - 320 Doopboeken van de Boven-, de Broeder- en de Buitenkerk, 1672-1792.


318 01-01-1672 - 29-12-1709
319 03-01-1710 - 26-09-1756
320 29-09-1756 - 30-12-1792

321 Doop- en trouwboek van de Bovenkerk


321 a. doopinschrijvingen, 1644 - 01-01-1657; b. trouwinschrijvingen, 1644 - 26-12-1656. N.B. Enkele doopinschrijvingen staan niet in inv.nrs. 302 en 303; Trouwboek niet chronologisch en deze inschrijvingen staan niet in het trouwboek inv.nr. 327.

322 - 325 Doopboeken van de Bovenkerk, 1675-1809.


322 04-07-1675 - 09-04-1694 N.B. Achterin inschrijvingen van begravenen (armen en kinderen), 02-07-1730 - 26-08-1730 en een trouwinschrijving van 22-02-1733.
323 18-03-1694 - 13-12-1750 N.B. Hiaat van 26-11-1729 - 04-03-1731.
324 01-01-1751 - 25-09-1796
325 02-10-1796 - 31-12-1809

326 - 331 Trouwboeken van de Boven-. de Broeder- en de Buitenkerk, 1613-1809.


326 jan 1613 - 01-07-1635 N.B. Dit register bevat ook inschrijvingen van personen die alleen geproclameerd zijn.
327 21-03-1637 - 11-09-1670 N.B. De eerste bladen, met akten van 07-07-1635 - 21-03-1637 zijn na augustus 1705 verloren geraakt. (Zie handelingen Kerkeraad, 21-08-1705)
328 10-05-1671 - 29-09-1695 N.B. Waarschijnlijk ontbreken de eerste bladen.
329 09-10-1695 - 06-08-1730
330 13-08-1730 - 20-12-1778
331 17-01-1779 - 25-12-1809

332 - 338 Registers van huwelijksproclamaties van de Boven-, Broeder- en de Buitenkerk, 1608-1811.


332 31-07-1608 - 01-02-1633 N.B. Gedeeltelijk met trouwdatum in margine.
333 08-02-1633 - 30-12-1653 N.B. Gedeeltelijk met trouwdatum in margine.
334 06-01-1654 - 04-02-1681
335 11-02-1681 - 27-04-1703
336 04-05-1703 - 01-08-1732
337 01-08-1732 - 27-12-1776 N.B. Achterin enkele inschrijvingen van te sluiten gemengde huwelijken, die ook in het register zelf staan.
338 10-01-1777 - 29-03-1811 N.B. Sedert 1791 met trouwdatum in margine.
339 Register van huwelijksproclamaties van de Boven- en de Broederkerk, 06-01-1797 - 29-03-1811.
340 Duplicaat van het register van huwelijksproclamaties van de Boven- en Broederkerk, 31-08-1797 - 29-03-1811. N.B. De eerste katern ontbreekt.

341 - 344 Trouwboeken van de Bovenkerk, 1622-1644 en 1661-1809.


341 22-08-1622 - 24-04-1644
342 24-09-1661 - 22-04-1694 N.B. Hiaat van 27 oktober 1672 tot met 26 december 1673.
343 11-03-1694 - 29-12-1765
344 05-01-1766 - 11-11-1809

345 - 349 Registers van overledenen en begravenen van de Bovenkerk, 1661 - 1812.


345 15-10-1661 - 20-04-1694 en 23-09-1736 - 27-10-1747 N.B. De inschrijvingen van 1736-1747 betreffen alleen begravenen (armen en kinderen) waarvoor niets betaald werd.
346 22-09-1681 - 27-06-1730 N.B. Betreft alleen begravenen (armen en kinderen) waarvoor niets betaald werd.
347 08-03-1694 - 11-02-1730
348 03-03-1730 - 24-08-1774
349 09-09-1774 - 15-01-1812
350 Register van overledenen en begravenen van de Broederkerk, 18-07-1741 - 25-10-1811. N.B. Dit register bevat tevens inschrijvingen van begraaf- en luigelden.

351 - 353 Registers van overledenen en begravenen van de Buitenkerk, 1678-1812.


351 11-11-1678 - nov 1730 N.B. Voorin index op de voornamen over de jaren 1678-1688.
352 07-12-1730 - 31-12-1809
353 02-01-1810 - 06-01-1812

2. Waals-Gereformeerden

354 a. doopinschrijvingen, 25-08-1652 - 24-12-1809; b. trouwinschrijvingen, 17-11-1654 - 19-03-1809; c. begraafinschrijvingen, 10-03-1727 - 1754.

3. Evangelische-Luthersen


355 - 356 Doop- en trouwboeken, 1647-1812.
355 a. doopinschrijvingen, 14-01-1647 - 15-12-1736; b. trouwinschrijvingen, 16-03-(1738)- 30-11-1738, 05-03-1741 - 18-11-1742, 22-06-1777, 11-03-1787 en 20-04-1806 - 03-02-1811. N.B. Dit register bevat tevens lijsten en inschrijvingen van lidmaten en communicanten, 1646-1736, en andere aantekeningen van kerkelijke aard; met enkele dubbele inschrijvingen en kleine hiaten.


356 a. doopinschrijvingen, 27-01-1737 - 16-02-1812.
357 Trouwboek, 08-01-1796 - 29-05-1803.

4. Doopsgezinden


358 "Kinderboek ter aanteekening van den geboortetijd der Doopsgezinde Gemeente te Campen, aangelegd den 26 april 1789", en voortgezet als geboorteregister tot 28-10-1816., 26-04-1789 - 28-10-1816. N.B. Het "Kinderboek" bevat alleen de namen en geboortedata van de in Kampen geboren en op 26-04-1789 nog in leven zijnde Doopsgezinden en de namen van hun ouders.
359 Gewaarmerkte extracten uit het geboorteregister der Doopsgezinde Gemeente te Kampen, 1806-1811. en lijst (in duplo), opgemaakt ca. 1811, van de te Kamperveen (gem. IJsselmuiden) tussen 1798 en 1810 geboren mannelijke Zwitserse Doopsgezinden, 1798-1811. N.B. De genoemde lijsten bevatten tevens de geboortedata van de kinderen en de namen van hun ouders.

5. Rooms-Katholieken


5.1 Pastoorskerk

360 a. doopinschrijvingen, 12-04-1738 - 03-11-1796, b. trouwinschrijvingen, 29-06-1738 - 06-1796; c. inschrijvingen van overledenen, 11-03-1759 - 01-08-1779 N.B. Dit register bevat tevens inschrijvingen van communicanten, 1770-1783. Doop: Ingeplakt een inschrijving van 27-10-1761; trouw: Na 1796 inschrijvingen van 03-04-1808 en 10-04-1808; overledenen: na 01-08-1779 inschrijvingen van 22-11-1796 en 23-11-1796

361 a. doopinschrijvingen, 10-12-1796 - 03-03-1812; b. trouwinschrijvingen, 20-11-1796 - 30-11-1811. N.B. Doop: voorin inschrijvingen van 08-09-1800 en 28-03-1807;
5.2 Paterskerk

362 - 363 Doopboeken, 1687-1812.


362 07-01-1687 - 26-12-1787 N.B. Ingeplakt enige inschrijvingen van 1736 en 1785 en achterin inschrijvingen van 08-04-1738 en 14-08-1738.
363 09-01-1788 - 01-01-1812
364 Trouwboek, 18-01-1673 - 21-09-1811. N.B. Achterin inschrijvingen van inkleding en van professie in de 3e Orde van St. Franciscus, 1675-1772.

6. IsraŽlieten


365 Gewaarmerkte extract uit het geboorteregister van de IsraŽlietische Gemeente te Kampen over 15-04-1794 - 08-10-1811, opgemaakt 17-03-1817, 1794-1811. N.B. Betreft alleen mannelijke IsraŽlieten.
366 Gewaarmerkt extract uit het register van de besnijder te Kampen over 28-02-1796 - 04-02-1810, opgemaakt 29-07-1833, 1796-1810. N.B. Betreft besnedenen te Blokzijl, Elburg (Gelderland), Olst en Zwolle.

7. Gericht


367 - 369 Ondertrouw- en trouwboeken, 1664-1795.
367 a. ondertrouw en trouwinschrijvingen, 22-10-1667 - 22-12-1795 (fol. 3-65vo); b. trouwinschrijvingen, 16-08-1664 - 21-06-1759 (fol. 66-70vo). N.B. Dit register bevat twee afdelingen. De eerste afdeling draagt als opschrift "Register der Mennoniten welcke op het Raedthuys haer houwelijke proclamatien hebben doen opschrijven." Dit opschrift is niet juist, daar deze afdeling, behalve ondertrouwinschrijvingen van Doopsgezinden, ook die van andere gezindten en tevens trouwinschrijvingen bevat. De doopakten zijn gepubliceerd door J. Nanninga Uitterdijk in "Algemeen Nederlandsch Familieblad", jaargang 1892, pag. 9 vlg. De trouwakten staan niet in de voorgaande afdeling.
368 01-01-1796 - 16-12-1803 N.B. Voorin dit en het volgend deel zijn afgeschreven trouwformulieren, en een resolutie van het Intermediair Administratief Bestuur van het Voormalig Gewest Overijssel, d.d. 30 juli 1798, betreffende het trouwen van militairen.
369 06-01-1804 - 01-12-1815

370 - 371 Bijlagen tot de onder inv.nrs. 368 en 369 beschreven registers over de jaren 1800-1803 en 1808-1810, 1800-1810.


370 19-04-1800 - 06-10-1803 N.B. Niet geheel chronologisch.
371 06-10-1808 - 30-08-1810